บริการของเรา

บริการรับทำความสะอาด

KSK รับทำความสะอาดประจำสำนักงาน โรงงาน ที่อยู่อาศัย บริการรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพ

บริการกำจัดแมลง

KSK บริการป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลง และ สัตว์รบกวนต่างๆ เช่น นก หนู ปลวก มด แมลงสาบ ติดตั้งระบบวางท่อโครงการ คุ้มค่าบริการคุ้มราคาที่ท่านใช้จ่าย*รับประกันคุณภาพ 100%

บริการรับเหมาแรงงาน

KSK ให้บริการ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หาคนงานให้บริษัทต่าง ๆ “บริษัท เคเอสเค ซัพพลาย คอนแทรคท์ จำกัด” ในกลุ่มบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015

งานของเรา

KSK บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความชำนาญสูง