บริการรับเหมาแรงงาน


การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หาคนงานให้บริษัทต่าง ๆ “บริษัท เคเอสเค ซัพพลาย คอนแทรคท์ จำกัด” ในกลุ่มบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015
โดยมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นของลูกค้าในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนำ มีความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ประกอบกับปัญหาในเรื่องของการบริหารแรงงาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้แต่ละองค์กรต้องพิจารณาหาวิธีหรือใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งต่างมุ่งเน้นในการลดต้นทุนต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านแรงงานและปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างแรงงาน ซึ่งหลาย ๆ บริษัทอาจกระทำโดยซึ่งปัญหาดังที่กล่าวมาด้านบนนั้น จะไม่ประสบกับธุรกิจหรือองค์กรของท่าน หากท่านเลือกใช้บริการรับเหมาจ้างแรงงานของเรา

พนักงานของเรา