บริการทำความสะอาดที่สูง


บริการทำความสะอาดที่สุง

วิธีการให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างอาคารของเรานั้นไม่ต้องให้พนักงานขึ้นบันไดไปทำความสะอาดอย่างยากลำบากอีกต่อไป
เราให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของอาคาร บริการทำความสะอาดหน้าต่างของเรารวมถึงอุปกรณ์ภายนอกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผนังกระจก, โครงสร้างติดตั้งกระจก อลูมิเนียม หินอ่อน หินแกรนิต หรือหินทั่วไป ส่วนอาคารที่ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษก็จะทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน เราเป็นผู้นำในการทำความสะอาดอาคารสูงในหลายๆแห่งของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยการนำเอาเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การห้อยเชือก เปล นั่งร้านอัลลอยและรถกระเช้า
หนึ่งในนโยบายการทำงานของเราคือทีมงานต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นเลิศในด้านบริการทำความสะอาดกระจกของเรา ซึ่งผลงานของเราได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอยู่เสมอทั้งในระดับชาติ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร

การทำความสะอาดกระจกที่สูง โครงหลังคา ภายในและภายนอกอาคาร

งานบริการ เช็คทำความสะอาดกระจกและผนังภายนอกอาคารสูง เป็นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน การเสี่ยงภัย และมาตรฐานการจัดการสูง  ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้รวมถึงหลักประกันการทำงานต่อตัวพนักงานและต่อ ลูกค้ารวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมการสัญจรในขณะทีมงานปฏิบัติ การอยู่ เราจึงบริหารความพร้อมในการทำงานดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมการทำงานในที่สูง พร้อม การเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พิเศษ
2. คัดเลือกอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการทำงานที่สูงโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
3. ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ. จุดงานเพื่อ ให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่มีอุปสรรค
4. จัดทำการประกันภัยให้กับพนักงานทุกคน
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการให้บริการพร้อมกำหนดจุดงาน และวางเครื่องหมายแสดงการทำงานที่สูง ให้กับผู้สัญจรในบริเวณจุดงานได้ทราบ
6. มีการควบคุมการทำงานโดยประสานงานระหว่างทีมงานที่สูง และผู้ประสานงานโดยตลอด