บริการของเรา


บริการของ KSK
– รับทำความสะอาด
– รับทำความสะอาดคอนโด
– รับทำความสะอาดบ้านหลังก่อสร้าง
– รับทำความสะอาดโรงงาน
– รับทำความสะอาดสำนักงาน อาคาร โรงงาน ก่อนการใช้งาน
– รับทำความสะอาด ซักพรม ผ้าม่าน โซฟา เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์
– รับทำความสะอาดโครงหลังคา ปัดหยากไย่ ยิงซิลิโคนหลังคากันรั่วซึ่ม
– รับทำความสะอาดกระจกที่สุง โดยทีมโรยตัว (spiderman)
– บริการแม่บ้าน ประจำโครงการ ประจำบริษัท โรงงาน
 – บริการด้านการ ดูแลสวน ตัดหญ้า รับตกแต่งสวน (Garden care services)
 – บริการให้เช่ารถ จัดหารถพร้อมพนักงานขับ
 – จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาดทุกชนิด

บริการทำความสะอาด
จุดเริ่มต้นของบริการทำความสะอาดนั้นเริ่มจากการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เช่นลูกค้าหมู่บ้านจัดสรร ลูกค้าอาคารคอนโด ลูกค้าสำนักงาน ลูกค้าบริษัทต่างๆ  จนถึงปัจจุบันเราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการทำความสะอาดสำนักงานและอาคารพาณิชย์ อันเป็นรากฐานทางธุรกิจและบริการชั้นเยี่ยมที่เราได้นำเสนอตลอดมา สามารถให้บริการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในทุกๆความต้องการของท่าน

เราทำความสะอาดและป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อโรคทางอากาศและโรคติดต่ออื่นๆ รวมถึงดูแลความสะอาด อาคาร และอุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ส่วนการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ได้รับมาตรฐาน และอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยรักษาสุขลักษณะให้กับพนักงานและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

บริการทำความสะอาดของเรานั้นมีจุดเด่นที่การติดตาม ตรวจสอบจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ   การทำความสะอาดและควบคุมพื้นที่เชื้อโรค และ การแพร่กระจายเชื้อโรค ในสถานประกอบการที่ต้องมีการรักษามาตรฐานการควบคุมเชื้อ เช่น โรงพยาบาล การบริการทำความสะอาดโดยทั่วไปนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเพียงพอ จึงมีการบริการทำความสะอาดแบบควบคุมการติดเชื้อเพื่อสุขอนามัยขั้นสูงสุดที่ได้มาตรฐานและสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเชื้อของเราทุกคนล้วนผ่านการอบรมการทำงานตามมาตรฐาน เราให้บริการทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื้อโรคด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของท่านจึงสามารถทำงานตอบสนองเพื่อความต้องการได้ในทุกด้าน

บริการทำความสะอาดที่สูง

วิธีการให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างอาคารของเรานั้นไม่ต้องให้พนักงานขึ้นบันไดไปทำความสะอาดอย่างยากลำบากอีกต่อไป เราให้บริการทำความสะอาดหน้าต่างทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของอาคาร บริการทำความสะอาดหน้าต่างของเรารวมถึงอุปกรณ์ภายนอกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผนังกระจก, โครงสร้างติดตั้งกระจก อลูมิเนียม หินอ่อน หินแกรนิต หรือหินทั่วไป ส่วนอาคารที่ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษก็จะทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน เราเป็นผู้นำในการทำความสะอาดอาคารสูงในหลายๆแห่งของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยการนำเอาเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การห้อยเชือก เปล นั่งร้านอัลลอยและรถกระเช้า

หนึ่งในนโยบายการทำงานของเราคือทีมงานต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นเลิศในด้านบริการทำความสะอาดกระจกของเรา ซึ่งผลงานของเราได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอยู่เสมอทั้งในระดับชาติ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร

การทำความสะอาดกระจกที่สูง โครงหลังคา ภายในและภายนอกอาคาร

งานบริการ เช็คทำความสะอาดกระจกและผนังภายนอกอาคารสูง เป็นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน การเสี่ยงภัย และมาตรฐานการจัดการสูง  ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้รวมถึงหลักประกันการทำงานต่อตัวพนักงานและต่อ ลูกค้ารวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมการสัญจรในขณะทีมงานปฏิบัติ การอยู่ เราจึงบริหารความพร้อมในการทำงานดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมการทำงานในที่สูง พร้อม การเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พิเศษ
2. คัดเลือกอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการทำงานที่สูงโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
3. ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ. จุดงานเพื่อ ให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่มีอุปสรรค
4. จัดทำการประกันภัยให้กับพนักงานทุกคน
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการให้บริการพร้อมกำหนดจุดงาน และวางเครื่องหมายแสดงการทำงานที่สูง ให้กับผู้สัญจรในบริเวณจุดงานได้ทราบ
6. มีการควบคุมการทำงานโดยประสานงานระหว่างทีมงานที่สูง และผู้ประสานงานโดยตลอด

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

จากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นจุดสำคัญที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหันมาใส่ใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประยุกต์การบริหารงานให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14000 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉากเขียว) ภายใต้การผลิตจากบริษัทฯในเครือที่ได้การรับรองจากกรมควบคุมมลพิษว่าเป็นบริษัทฯต้นๆ ที่สามารถผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกระบวนการที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ปัจจุบันบริษัทฯจึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

ความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมความสะอาดในทุกพื้นที่ก่อนห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการแก่ลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักของ เคเอสเค คลีนนิ่ง แอนด์เวอร์วิส ให้ความสำคัญด้านการบริการดังนี้
1. คัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยเน้นประสิทธิภาพความรวดเร็ว สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ในเวลาจำกัดและมีหัวหน้างานควบคุมงาน เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสะอาดสวยงามก่อนห้างฯ เปิดบริการ
2. กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดตลอดเวลา
3. เน้นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำพื้นต้องแห้งสะอาด โถปัสสาวะ โถอุจจาระและที่รองนั่งสะอาดน่าใช้ อ้างล้างมือและกระจกเงาสะอาดพร้อมใช้และมีบรรยากาศหอมสดชื่นตลอดระยะเวลาห้างเปิดบริการ เน้นบันทึกการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานประจำวัน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ  มีความชำนาญ พร้อมให้บริการเสมอ

บริการจัดแต่งสวน

สวน และภูมิทัศน์ถือเป็นหน้าตาขององค์กร เคเอสเค มีบริการจัดแต่งสวนโดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ทั้งการออกแบบภูมิทัศน์  ตัดแต่งและบำรุงรักษาสวนให้ดูสวยงามน่ามองอยู่เสมอ

บริการให้เช่ารถ จัดหารถพร้อมพนักงานขับ

ให้บริการเหมารถเช่า รับ-ส่งพนักงาน ประจำเดือน  อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ท่องเที่ยว พักผ่อน งานบุญ กฐิน ผ้าป่า รับน้อง บรรทุกของ  ขนส่งสินค้า และกิจกรรมอื่นๆที่ต้องเดินทาง โดยทางเรามีบริการจัดหารถให้ท่านไม่ว่าจะเป็น  รถตู้ – รถบัส VIP , รถประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร , รถปิกอัพ , รถตู้ทึบ 4 ล้อ, 6 ล้อ ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ

บริการรับเหมาแรงงาน

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หาคนงานให้บริษัทต่าง ๆ “บริษัท เคเอสเค ซัพพลาย คอนแทรคท์ จำกัด” ในกลุ่มบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015
โดยมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นของลูกค้าในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนำ มีความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

บริการจำกัดแมลง และสัตว์รบกวน

บริการป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลง และ สัตว์รบกวนต่างๆ เช่น นก หนู ปลวก มด แมลงสาบ ติดตั้งระบบวางท่อโครงการ *คุ้มค่าบริการ*คุ้มราคาที่ท่านใช้จ่าย*รับประกันคุณภาพ 100%