งานรับเหมาแรงงาน


บริการรับเหมาแรงงาน

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หาคนงานให้บริษัทต่าง ๆ “บริษัท เคเอสเค ซัพพลาย คอนแทรคท์ จำกัด” ในกลุ่มบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015