กำจัดแมลง


บริการกำจัดแมลง

บริการป้องกัน ควบคุม กำจัดแมลง และ สัตว์รบกวนต่างๆ เช่น นก หนู ปลวก มด แมลงสาบ ติดตั้งระบบวางท่อโครงการ คุ้มค่าบริการคุ้มราคาที่ท่านใช้จ่าย *รับประกันคุณภาพ 100%

ผู้ให้บริการควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนแบบครบวงจร
มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง
เน้นความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
และมีระบบงานที่ได้รับมาตรฐานการรองรับอย่างเป็นทางการ KSK ยืน 1 ในเรื่องการดูแลลูกค้า ทุกระดับเพื่อความประทับใจ

เป็นผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละลักษณะธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราจึงมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยและกลุ่มลูกค้าองค์กรรวมไปถึงทุกอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด